Om os

buste, høj hat og bronkie-præparat

De Veterinære Samlinger er det overordnede navn for de 12 historiske veterinær- og husdyrvidenskabelige samlinger, som har hjemme rundt omkring på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet.

Samlingerne har været brugt til både forskning og undervisning med genstande, som var indsamlet for at illustrere eller underbygge pensum.

Samlingernes kvalitet og omfang betyder, at de overgår de fleste andre veterinærhistoriske samlinger på internationalt plan. De rummer store mængder af data og historie, som dokumenterer de studerendes liv, undervisningsformer, datidens sygdomsforståelse og behandling af dyr, husdyrenes udvikling og meget mere.

Alt dette betyder, at samlingerne ikke kun har kulturhistorisk værdi, men mange af præparaterne vil også kunne udgøre en væsentlig forskningsressource i fremtiden.

I dag er det meste af dét, der er tilbage af samlingerne, pakket ned. Derfor er det ikke mange, der kender til de tusindvis af præparater og andre historiske genstande, som samlingerne rummer. Det, håber vi, kan komme til at ændre sig i fremtiden.

Her kan du få et overblik over samlingernes lange historie.

 • 1773

  Peter Christian Abildgaard grundlagde Veterinærskolen som en af Europas første.

 • 1783

  Abildgaard overdrog sine private samlinger bestående af sygdomsramte hesteknogler, heste- og oksebeslag samt instrumenter og bøger til Veterinærskolen. De mange kommende år ville professorer supplere til samlingerne, og der blev gjort et grundigt stykke arbejde i forhold til katalogisering og registrering.

 • 1858

  Skolen blev flyttet til Frederiksberg Campus' ikoniske Bindesbøll-bygninger og nu kaldt Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, også kendt som Landbohøjskolen eller KVL. Der var syv fastansatte undervisere og 192 studerende. Gennem det næste halvandet hundrede år var Landbohøjskolen i konstant udvikling, og 150 år efter var der over 3300 fastansatte og 7800 studerende.

 • 1940

  Professor Poul Grunth begyndte indsamlingen til et Veterinærhistorisk Museum.

 • 1960

  Man begyndte i 1960'erne at udfase undervisningen med præparater. Det skyldes, at der kom flere studerende på holdende, og man begyndte at bruge overheads.

 • 1970

  Gennem 1970'erne og indtil 1990'erne blev mange af de store samlinger reduceret på grund af ombygninger, rokader, mangel på lokaleplads og vedligehold.

 • 1973

  Veterinærhistorisk Museum blev indviet, bestående af beslagssamlingen og instrumentsamlingen. Med tiden er samlingerne på museet dog vokset, og Veterinærhistorisk Museum indeholder derfor i dag også Landsbydyrlægens Apotek samt genstande fra reproduktionssamlingen.

 • 2007

  Landbohøjskolen fungerede som sit eget universitet i mange år, før det blev en del af Københavns Universitet den 1. januar 2007. Her blev KVL til Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer – bedre kendt under det mere moderne og mundrette navn ’LIFE’.

 • 2012

  De veterinære institutter på LIFE blev fusioneret med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), mens resten af fakultetet blev fusioneret med Det Naturvidenskabelige Fakultet og blev til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Dermed var Landbohøjskolens æra altså officielt forbi som selvstændigt universitet og senere som fakultet på KU.

 • 2017

  Op til 2017 har Veterinærhistorisk Museum været åbent efter aftale med den daglige leder på det tidspunkt, Hans Henrik Smedegaard. I dag lægges energien dog hovedsageligt i at få et overblik over de mange genstande på museet og udstille dem på en illustrativ måde. Derfor er der ikke længere offentlig adgang til museet eller de andre samlinger.

 • 2019

  Samlingerne bliver vedligeholdt, gennemgået og registreret af passionerede medarbejdere og frivillige. Vi håber på, at vi i fremtiden kan vise samlingerne frem i deres egen udstilling.

Er du stadig sulten efter mere viden? Så kan du læse mere om Landbohøjskolens historie, livet som studerende, haverne og bygningerne.