Husdyrbrugssamlingen

Samlingen indeholder 175 genstande; alt fra hele skeletter af tyre og hingste til udstoppede høns, ænder og gæs. Der er også undervisningsmodeller og kranier fra heste, kvæg, svin og får.

Samlingen af skeletter er helt unik. Den dokumenterer udviklingen af forskellige hesteracer over tid; noget, der kun er muligt med så enestående og omfattende en samling.

Genstandene blev tidligere brugt til fremvisning i undervisningen af faget ”husdyrbrug”, som blev oprettet på Veterinærskolen i 1853. Undervisningen handlede i store træk om avlslære, sundheds- og fodringslære, racelære og læren om husdyrenes nedstamning. Der var særligt fokus på heste og kvæg, og mindre fokus på får, svin og høns.

En af de helt store stjerner i husdyrbrugssamlingen er tyren Højager Nakke, som i sin levetid var anset for at være en af de finest opdrættede tyre. Højager Nakke var faktisk utrolig berømt i sin storhedstid, da det danske landbrug var på sit højeste.

I store skabe med glasdøre kunne eleverne se en række kranier af heste, kvæg og svin, samt tandsæt fra dyrene. Tandsættene blev brugt til at undervise de studerende i at aldersbestemme dyrene. Det var en vigtig færdighed at kunne dengang, så man ikke kom til at købe gamle øg.