Landsbydyrlægens Apotek

Landsbydyrlægens apotek var oprindeligt ejet af Povl Gregers Forbæck-Jacobsen, som praktiserede i Ørbæk på Fyn fra 1876 og indtil hans død i 1929. Hans efterfølger, Frederik Rasch-Nielsen fortsatte med at drive apoteket. Hans enke, Kirstine Rasch-Nielsen, donerede senere apoteket til Veterinærhistorisk Museum i 1973. Apoteket blev simpelthen flyttet i sin helhed fra Ørbæk til museet på Frederiksberg.

Det er svært at sige præcis, hvor mange af de udstillede genstande, der hører til netop det her apotek, og hvor meget, der er blevet sat ind i samlingen løbende. I alt i apoteket er der sandsynligvis tale om cirka 20 tomme apotekerflasker med håndskrevne labels og 100 glas med medikamenter. Der findes også enkelte genstande som en vægt, skåle og en morter.

Man kan også finde et giftskab og et pillebræt, som har været brugt til at trille piller. Ved indgangen til apoteket kan man se fotografier af hr. og fru Forbæck-Jacobsen.

Apoteket bruges ikke mere og er ikke åbent for offentligheden, men er stadig udstillet på Veterinærhistorisk Museum.

Samlingen giver et indblik i en tid, hvor dyrlægerne selv stod for fremstilling af blandt andet piller, pulvere og smørelse, som dyreejerne hentede hjemme hos dyrlægen.